IMAGE Skincare cập nhật việc thay đổi mẫu mã sản phẩm tháng 03.2022
Đối với các dòng AGELESS, PREVENTION+ VÀ CLEARCELL
IMAGE Skincare Việt Nam xin thông báo đến Quý khách hàng việc thay đổi bao bì của các sản phẩm:

AGELESS Total Retinol – A Creme

 AGELESS Total Eye Lift Creme

CLEARCELL Mattifying Moisturizer

 PREVENTION+ Daily Matte Moisturizer SPF 30

Minisize – PREVENTION+ Daily Matte Moisturizer SPF 30

Lưu ý!

Mẫu bao bì sản phẩm thay đổi.
Dung tích không thay đổi
Hiện các sản phẩm phiên bản mới đã có mặt tại Việt nam. Chúng tôi sẽ giao sản phẩm với mẫu bao bì mới khi sản phẩm mẫu cũ được giao hết.
Xin trân trọng thông báo!